Boka tid hos ögonläkare

Specialist ögonmottagning för diagnostik och behandling av ögonsjukdomar på uppdrag från Stockholms region. Gråstarroperationer samt ögonlocksoperationer görs på uppdrag från region Stockholm på remiss. Be din vårdcentral eller optiker skicka remiss till oss för en snabbare bedömning. Frikort gäller.


Medfinansiering av patienten privat i samband med gråstarroperation för att bli glasögonfri

Vid din gråstarrsoperation kommer din ögonlins ersättas med en konstgjord lins. Region Stockholm bekostar en monofokal lins.

Om du väljer en annan lins måste du själv betala mellanskillnaden mellan den monofokala linsen och den lins du väljer samt kostnaden för en extra undersökning. 

Regionen betalar för gråstarroperationen med patienten betalar för speciella linsen privat att helt slippa glasögon efter operationen både för avstånd och läsning.

Priset är 25000 kr/öga eller som avbetalning 694 kr/öga per månad i 36 månader räntefritt via wasakredit att få PANOPTIX TORIC linsen inopererad i ögat i samband med gråstarroperationen.

Verifierad av MonsterInsights