Om oss

Optalux Ögonklinik består av två ögonkliniker på Östermalm och i Odenplan. Optalux ögonkliniker utför ögonsjukvård på uppdrag av region Stockholm sjukvårdsområde.

Optalux utför även privata operationer som inte finansieras av regionent och är helt skilda från uppdraget som utförs för regionen.

Vår miljöpolicy är att vårt miljöarbete ska präglas av en vilja att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Ögonmottagningar på uppdrag av region Stockholm sjukvårdsområde.

Du erbjuds vård i enlighet med gällande lagstiftning samt vad som gäller för den öppna specialiserade vården inom ögonsjukvård avseende kvalitetskrav och medicinsk praxis på uppdrag av Region Stockholms sjukvårdsområde.

Vi erbjuder kvalitativ ögonsjukvård byggt på:

  • Kunskap – enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för dina individuella behov.
  • Säkerhet – förhindrar vårdskador som infektioner med aktivt riskförebyggande arbete.
  • Patientfokus – möter dig med respekt, lyhördhet för dina individuella behov, önskemål och värderingar.
  • Jämlik vård – tillhandahåller en vård på lika villkor för alla.
  • Effektiv vård – tillvaratar tillgängliga resurser på bästa sätt för att nå uppsatta mål.
  • Samverkan – samverkar med vårdens aktörer baserad på tillståndets svårighetsgrad.
  • Vi prioriterar kvalité före kvantitet och därför möter du ingen rullandeband verksamhet utan en vård i lugn tempo med vårdens kvalité och säkerhet i fokus.

Vård inom en rimlig tid – håller kortast väntetid för ögonsjukvård inom den öppna specialiserade vården sedan flera år tillbaka och kommer fortsatt försöka upprätthålla skäliga väntetider.

Läs mer om vår ögonmottagning.

För behandling av synfel utförs privata operationer med Linsbyten / RLE

Vi behandlar de vanligaste synfelen med linsbyten / RLE. Du är välkommen att boka förundersökning inför linsbyte /RLE . Hos oss utförs din förundersökning av ögonläkare som både opererar dig och gör kontroll vid behov. Hela kedjan är läkarledd och görs av en och samma läkare. Detta kallar vi för kvalité och att ta ett personligt ansvar.

Du får den bästa tänkbara kvaliteten för alla våra förundersökningar genom att en och samma läkare tar hela ansvaret från början till slut.

  • Hög medicinsk kompetens – vi har en hög samlad medicinsk kompetens. Det är viktigt med en bred kompetens inom allt som berör ögon. En del svåra fall kräver spetskompetens med ögonläkare som har mångårig erfarenhet för bedömning av hornhinnor.
  • Säkerhet – din säkerhet är något vi aldrig kompromissar med. Vi gör löpande underhåll av all medicinsk utrustning och håller oss uppdaterade på den senaste tekniska utvecklingen för ögonoperationer.
  • Kvalitet – Optalux är högkvalitativ med fokus på personligt omhändertagande. Vi utgår från den medicinska bedömningen av dina ögon, möter individuella behov, förväntningar och önskemål.

Linsbyte / RLE bekostas av dig själv. Region Stockholm står inte för kostnaden för operationer som har till syfte att bli av med glasögon eller kontaktlinser.

All ögonoperation sker på Optalux odenplan ögonklinik

Välkommen till Optalux Ögonkliniker på Odenplan och på Östermalm

Verifierad av MonsterInsights