Ögonmottagningar

Optalux tillhör den öppna specialiserade vården för ögonsjukvård. Optalux arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Mottagning, gråstarroperationer, ögonlockskirurgi samt laserbehandling av ögats främre segment.

Efterstarr med YAG-laser och grön starr (Glaukom) med selektiv lasertrabekuloplastik (SLT).

Besök oss på 1177 Vårdguiden hela Sveriges samlingsplats för vård

För Odenplan

https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Optalux-Ogonklinik-Odenplan-Norrmalm/ 🔗

För Östermalm

https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Optalux-Ogonklinik-Ostermalm/ 🔗

Optalux har inte tilläggsuppdraget för barnögon samt Barn och vuxna med skelning.

BOKNING

Endast bokade tider. Bokning hos ögonspecialist läkare sker med egenremiss genom att ringa till oss och förklara om ögonbesvären som ska bedömas av oss.

Med remiss skickat av husläkare eller sjukhusläkare kommer vi kalla patienten till oss. Även optiker kan hänvisa till oss och skicka med värden på glasögonstyrkor före besöket hos specialistläkare. be optiker skicka dina värden til loss med post eller Fax till 08-66 22 122.

Begränsade dagliga akuta tider kan finnas på mottagningarna. Dessa akuta tider för samma dag på ögonmottagningar bokas via telefon 08-66 222 30 . Ingen drop in.

Avbokning senast 24 timmar innan avtalad besökstid annars faktureras 400:- för uteblivet besök. Även om patienten har frikort kommer fakturering ske för uteblivet besök.

Remisser tas emot elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller per post samt på fax: 08-66 22 122

Avgifter enligt gällnade taxa som bestäms av region Stockholm. Frikort gäller.

Avgiftsfri för dig som är äldre än 85 år eller yngre än 18 år.

Verifierad av MonsterInsights